Služby


 

Co všechno si můžete objednat:

  1. Výzkum v určité rodové linii
    nejčastěji se zpracovává otcovská linie nebo mateřská, případně kombinace u nemanželských potomků.
  2. Vyhledání všech přímých předků v určitém počtu generací
    velký je také zájem o sestavení tzv. vývodu z předků – což obnáší nalezení všech přímých předků – rodičů a jejich rodičů – ve stanoveném počtu generací zpět. Například vývod předků ze 4 generací obnáší zjištění všech pradědečků a prababiček.
  3. Ověření šlechtického původu
  4. Historie rodného domu a lokality

Co dostanete:

Výsledkem práce badatele je badatelská zpráva, kde jsou uvedeny všechny prameny, ze kterých badatel čerpal, fotokopie archivních materiálů a také analýza prezentovaných materiálů spolu s komentářem a uvedením hypotéz, které třeba nelze ověřit, ale z indicií lze na ně usuzovat. Badatelská zpráva může být v provedení obyčejného tisku či v různých variantách luxusní vazby.

Speciálním případem badatelské zprávy je Rodinná kronika, která je obsažnější – obsahuje i vzpomínky členů rodiny i fotografie z rodinného archivu.

Pokud je výsledkem rodový strom, může být ztvárněn nejen na papíře, ale i na zajímavých nosičích – jako je dřevěná deska, plátno nebo pergamen.

Klient vždy dostává veškeré podklady v elektronické podobě, tak aby mohl případně pokračovat dále ve výzkumu.

 

Rodokmen a rodová kronika jako dárek.

Proč ne, objednávek tohoto typu máme dokonce největší počet.

Zavolejte, dohodneme si schůzku, na které vám ukážu možné výstupy – rodová kronika ve formě starobyle vázané knihy a graficky ztvárněný rodokmen na zeď.